เราทำอะไร ?

  1.เราออกแบบและเขียนแบบทุกจังหวัด

  2.จำหน่ายแบบก่อสร้างและประมาณ    การงบก่อสร้าง(BOQ)

  3.แนะนำวางแผนจัดเตรียมเอกสารการขอสินเชื่อกู้ธนาคาร​

  4.ขออนุญาตก่อสร้างโดยวิศวกรสถาปนิกให้คำแนะนำด้วยประสบการณ์

  5.ให้บริการงานก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง บ้าน อาคาร สำนักงาน และอื่นๆ