อยากมีบ้านสักหลังต้องทำยังไง???

กรณีไม่ขอสินเชื่อ
                   1.)​ จัดหาบริษัทฯที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ทั้งออกแบบและก่อสร้าง ที่สามารถให้คำปรึกษาได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างบ้านให้แล้วเสร็จ(ต้องเป็นไปตาม​ พรบ.​ควบคุมอาคาร)​เมื่อแบบก่อสร้างสมบูรณ์ก็สามารถนำแบบก่อสร้างนั้นไปขออนุญาตในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านจะสร้าง เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วก็จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างได้เลย(ส่วนรายละเอียดอื่นขึ้นอยู่กับพื้นที่และชนิดของโฉนดที่ดิน)

กรณีขอสินเชื่อ

                1.)​ ผู้ขอสินเชื่อต้องมีอาชีพ​ มีแหล่งที่มาของรายได้ชัดเจน(อายุการทำงานมากกว่า1-2ปี)​ อาชีพอิสระค้าขายต้องมีบัญชีรายรับ-ราย จ่าย​ การเดินบัญชีธนาคาร(Statement)

                2.) ตรวจสอบเครดิตบูโร​ ภาระหนี้สิน​ ประวัติการชำระต่างๆ

                 3.) นำข้อมูล​ในข้อ​1 และ ข้อ2 ไปพบกับทางธนาคาร เพื่อให้ทางธนาคารประเมินวงเงินเบื้องต้น​ที่เราจะได้

                 4.) ​เมื่อได้วงเงินคร่าวๆแล้วจึงกำหนดขนาดบ้านที่ตรงกับราคาประเมินวงเงินเบื้องต้น

                 5.)​ เมื่อออกแบบบ้าน(ตาม​ พรบ.​ควบคุมอาคาร)​แล้วเสร็จ​ นำแบบบ้านไปขออนุญาตในหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านจะสร้าง

                 6.) เมื่อเราได้ใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้​ ให้นำใบอนุญาตก่อสร้างและปริมาณงาน(BOQ)​นั้น​พร้อมเอกสารที่ใช้ในการประกอบขอสินเชื่อยื่นต่อ​ธนาคารที่เราต้องการ

                 7.) รอผลการอนุมัติ​ เมื่ออนุมัติก็จัดหาผู้รับจ้างเริ่มสร้างได้เลย

***ผลจะผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับผู้ให้คำแนะนำตั้งแต่ต้นจนแล้วเสร็จ***

ข้อมูลด้านสินเชื่อของธนาคาร