หลักการการออกแบบของเรา

                                                      1.) ความต้องการฟังก์ชั่นและองค์ประกอบของบ้าน

                                             2.) ความปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง ตามหลักวิศวกรรม

                                             3.) ความเหมาะสมในการจัดวางตามหลักการใช้งาน

                                             4.) ความสวยงามดูเป็นธรรมชาติ

                                             5.) ความนิยม ตามสมัย ไม่น่าเบื่อ

                                             6.) ความเหมาะสมของการเลือกใช้วัสดุตามงบประมาณ

                                             7.) ความครอบคลุมในการป้องกันปัญหาเผื่ออนาคต

                                             8.) ความใส่ใจความรู้สึกลูกค้า