คนสร้างบ้านควรรู้

ว่ากันด้วยเรื่องกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

            1.บ้านหรืออาคารที่มีขนาดไม่เกิน 150 ตรม.​ ไม่ต้องมีสถาปนิก วิศวกรเซ็นต์รับรองแบบและรับรอง​รายการคำนวณและควบคุมงาน เจ้าของบ้าน อาคาร หรือใครก็สามารถออกแบบ​ เขียนแบบและควบคุมงานได้วยตนเองได้ แต่คุณจะไม่มีทางรู้ว่าแบบที่ออกแบบและที่เขียนมานั้น ถูกต้องตามหลักโครงสร้างและกฎหมายมากน้อยเพียงไร ที่สำคัญข้อมูลต่างๆที่นำมาออกแบบและเขียนแบบนั้นไม่มีต้องมีความรู้รับรอง​และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆเลยหากเกิดความเสียหาย ซึ่งปัจจุบันมีผู้ออกแบบและเขียนแบบที่ไม่มีวิชาชีพรองรับทางกฎหมายมาทำด้านนี้เป็นจำนวนมาก

            2.บ้านที่มีขนาดพื้นที่เกิน 150 ตรม.​ ตามกฎหมายต้องมีสถาปนิก วิศวกรเซ็นต์รับรองแบบและรับรอง​รายการคำนวณและควบคุมงาน เจ้าของบ้าน อาคาร หรือใครก็ตามไม่สามารถออกแบบ​ เขียนแบบและควบคุมงานได้ต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพที่รับรองตาม พระราชบัญัติควบคุมอาคารเป็นผู้จัดทำเท่านั้น

#สถาปนิกไม่สามารถเซ็นต์หรืออกแบบรับรองโครงสร้างได่

#วิศวกรก็ไม่สามารถเซ็นต์รับรองแบบสถาปัตย์ได้